Nationaal

“In de toekomst werken we misschien twee dagen bij een groot bedrijf, twee dagen bij een start-up en een dag als zelfstandige”

ANTWERPEN – Wat is de impact van hybride werken op de langetermijnsamenwerking en innovatie? Microsoft onderzocht het bij de eigen werknemers. Myriam Broeders, chief technology officer bij Microsoft Belgium-Luxembourg, stelde de onderzoeksresultaten voor tijdens een evenement van Start It Ventures in Antwerpen. Made In vroeg haar, en ook Lode Uytterschaut, ceo van Start It X, wat we uit dit onderzoek kunnen leren.

Wat zijn de conclusies uit het onderzoek van Microsoft?

Myriam Broeders: “De studie over de effecten van remote en hybride werken, die in Nature-magazine gepubliceerd werd in september 2021, was uitgevoerd bij meer dan 60.000 medewerkers van Microsoft in de Verenigde Staten. De resultaten geven aan dat, bij het volledig overschakelen naar remote werken, het netwerk van samenwerking tussen medewerkers statischer wordt en meer afstand creëert tussen de medewerkers.”

“Dit zorgt voor minder bruggen tussen de teams. Er is ook een afname in synchrone communicatie vastgesteld en een toename in asynchrone communicatie, zoals e-mail en chat. Dit allemaal zorgt ervoor dat werknemers nieuwe en complexe informatie moeilijker kunnen verwerven en delen met hun netwerk.”

“Verwacht wordt dat de effecten, die in de studie zijn vastgesteld, de productiviteit zullen beïnvloeden. Op lange termijn kan dit ook gebeuren met innovatie.”

In welke mate kunnen we de resultaten van een studie van Microsoft in de Verenigde Staten extrapoleren naar bedrijven in Europa?

Myriam Broeders: “Deze studie geeft de resultaten weer van impact van het bedrijfswijde remote werken van medewerkers van Microsoft, een grote technologiespeler, in de Verenigde Staten. We zouden kunnen aannemen dat dit kan gegeneraliseerd worden naar andere technologiebedrijven, maar mogelijk is dat niet zo. Ook is er met enige voorzichtigheid om te gaan met extrapolatie naar andere sectoren en landen.”

“De duurtijd van het onderzoek en de gemeten oorzakelijke verbanden was eerder kort, namelijk drie maanden, en mogelijk zijn lange termijneffecten anders.”

Wat kunnen we wel leren uit dit onderzoek?

Myriam Broeders: “Het eenvoudigweg vergelijken van werkafspraken en/of productiviteitsniveaus van remote medewerkers en medewerkers op kantoor zal waarschijnlijk een vertekend beeld geven van de impact en effecten van verschillende werkvormen.”

“Grote bedrijven die telemetriegegevens kunnen verzamelen, zullen bijzonder goed in staat zijn om voort te bouwen op de kwantitatieve inzichten uit de studie om zelf ook verder interne experimenten uit te voeren en daaruit te leren.”

“Het is belangrijk voor beleidsmakers en bedrijfsleiders om trachten te begrijpen hoe remote werken een impact heeft op informatiewerkers. Op basis van de studie kan ook elk bedrijf gaan evalueren in welke mate de studieresultaten ook bij hen geobserveerd kunnen worden en alvast proactief initiatieven nemen, met afspraken rond remote en hybride werken, om productiviteit en innovatie te stimuleren.”

Lode Uytterschaut: “Een grote uitdaging voor bedrijven is om het hybride werken breder te zien dan ze nu al doen, voorbij de grenzen van de eigen organisatie. Want ook de invulling van je werk kan hybride zijn.”

“In de toekomst zullen we misschien twee dagen per week bij een groot bedrijf werken, twee dagen bij een start-up en een dag als zelfstandige. Dit leidt tot een omgeving waarin micromanagement niet meer wenselijk is.”

“Om innovatie te stimuleren zullen bedrijven heel goed moeten nadenken over waar ze hun medewerkers welke activiteiten laten uitvoeren. Een muurvast regime van een aantal verplichte dagen kantoorwerk per week is daarbij niet aan de orde.”

“Het is vooral een vraagstuk waarover het management zich moet buigen. Het gaat erom dat je de silo’s binnen het bedrijf wegwerkt om de passende vormen van werken en samenwerken te faciliteren. Ook de inrichting van de werkvloer kan een impact hebben op innovatie.”